Керівництво

Кугутяк Микола Васильович декан Факультету історії, політології і міжнародних наук, доктор історичних наук, доктор філософії, професор кафедри етнології і археології, академік Академії наук вищої школи, заслужений діяч науки і техніки.

тел.: (0342) 59-60-21, 59-61-07

e-mail: dekanat_istor@pnu.edu.ua dekanat_istor@ukr.net

Автор близько 50 наукових праць, зокрема: «Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст.-1939 р.)», «Голодомор 1933-го і Західна Україна».

Наукова школа з історичної етнології під керівництвом професора М. В. Кугутяка займається дослідженням етнокультурних процесів у Карпатському регіоні від найдавніших часів до наших днів.

Сфера зацікавлень: професор М. В. Кугутяк є засновником нового напрямку в українській історичній науці — археопетрології, науки, що досліджує стародавні мегалітичні пам’ятки.

Сигидин Михайло Васильовичзаступник декана з навчальної роботи Факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії.

тел.: (0342) 59-60-21, 59-61-07

e-mail: dekanat_istor@pnu.edu.ua dekanat_istor@ukr.net

Автор близько 60 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема: «Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина», «Володимир Грабовецький – дослідник історії українського козацтва XV-XVIII ст.»

З вересня 2012 р. очолив Науково-освітній центр українського козацтва імені полковника С. Височана Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту історії України НАН України.

Сфера зацікавлень: історія українського козацтва, українська державність ранньомодерної доби, національно-визвольна боротьба українського народу XVII-XVIII ст., краєзнавство Прикарпаття.

Галицька-Дідух Тамара В’ячеславівна – заступник декана з виховної роботи Факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії.

тел.: (0342) 59-60-21, 59-61-07

e-mail: dekanat_istor@pnu.edu.ua dekanat_istor@ukr.net

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема: «Українське питання на Мінській конференції (17 серпня – 2 вересня 1920 р.)», «Проблема самостійності ЗУНР і Ризька мирна конференція».

Сфера зацікавлень: суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в Західній Україні (1944–1980-ті рр.)

Ачкевич Дарія Андріївнадиспетчер факультету історії, політології і міжнародних відносин.

тел.: (03422) 59-60-21, 59-61-07

e-mail: dekanat_istor@pnu.edu.ua dekanat_istor@ukr.net