Вчена Рада

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Кугутяк Микола Васильович – доктор історичних наук, професор кафедри етнології і археології, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин, голова вченої ради.
 2. Сигидин Михайло Васильович – доцент кафедри історії України, заступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин.
 3. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, аступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин.
 4. Струтинська Тетяна Зеновіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, секретар вченої ради.
 5. Бурачок Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.
 6. Буряк Сергій Іванович – студент ІІІ курсу спеціальності “Історія”, сенатор факультету історії, політології і міжнародних відносин.
 7. Гурак Ігор Федорович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин.
 8. Дебенко Василь Зеновійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії слов’ян.
 9. Дерев’янко Сергій Миронович – доктор політичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів.
 10. Доцяк Ігор Іванович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології.
 11. Жерноклеєв Олег Станіславович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії.
 12. Климончук Василь Йосипович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології.
 13. Комар Володимир Леонович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії слоав’ян.
 14. Королько Андрій Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.
 15. Кочкін Ігор Тарасович – старший викладач кафедри етнології і археології.
 16. Красківський Микита – студент ІІІ курсу спеціальності “Політологія”, голова студентського профбюро факультету історії, політології і міжанродних відносин.
 17. Марущенко Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історіографії і джерелознавства.
 18. Марчук Василь Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів.
 19. Микитюк Галина Констянтинівна – старший лаборант кафедри історіографії і джерелознавства.
 20. Михайлишин Лілія Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
 21. Монолатій Іван Сергійович – доктор політичних наук, професор кафедри політології.
 22. Москалюк Михайло Федорович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології.
 23. Нагорняк Михайло Миколайович – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин, директор інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.
 24. Паньків Михайло Ілліч – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології.
 25. Райківський Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України.
 26. Сапіга Ірина Михайлівна – студентка ІV курсу спеціальності “Історія”, голова сенату Прикарпатського націнального уніеврситету імені Василя Стефаника.
 27. Семак Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу.
 28. Сіреджук Петро Степанович – доктор історичних наук, професор кафедри етнології і археології.
 29. Стефанюк Галина Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії і джерелознавства.
 30. Стецюк Наталія Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин.
 31. Ткачівська Марія Романівна – кіндидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу.
 32. Томенчук Богдан Петрович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри етнології і археології.
 33. Цепенда Ігор Євгенович – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 34. Шологон Лілія Іванівна – доктор історичних наук, доцент кафедри історіографії і джерелознавства.
 35. Штерн Валерій Юхимович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології.
 36. Щербін Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.